มอบเกียรติบัตรนักกีฬามวยปล้ำ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


มอบเกียรติบัตรนักกีฬามวยปล้ำ

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักมวยปล้ำ ดูรูปภาพ

คลิ๊กที่นี่
ภาพกิจกรรมเด่น

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
วันคล้ายวันสวรรณคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี article
ร่วมขบวนการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช article
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4
วันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
เปิดบ้านเฉลิมพระเกียรติ
วันครู
มาลาบูชาครูนักเรียนประจำ
ปัจฉิมนิเทศน์ รุ่นที่17ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th