dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางกิ่งดาว บัวรัตนกาญจน์ article

  

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1.

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 3 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเซต

2.

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 4 เรื่อง จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูสันต์ติ เกราะแก้ว
สายใจ พลเดช
นางธัญรส เหมจินดา
นางวาสนา ไชยวรรณ์
นางสาวจิรัญญา เกิดสม
นางสุนิสา เชาวลิต
นางสาวพรทิพย์ ปลอดเถาว์ article
นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน์ article
นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ article
นางไพเราะ ศรีมีชัย article
นางสาวรัชนี พลชัย article
นางสุนิสา เชาวลิต article
นางจิตรตรี ปล้องเกิด article
นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ article
นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อม article
นายวิทยา เพชรจูที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th