dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559

Announcement of Srinagarindra The Princess Mother School Nakhon Sri Thammarat.
     Full time English teacher ( 1 position) click here

- ประการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำหอพักหญิง คลิกรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ แบบ บก.06

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหารนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียด

- ประกาศรับสมัครครูหอพักนักเรียน คลิกรายละเอียด

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนไม่มีที่เรียน)

           - ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

           เอกสารการมอบตัว

           - ตัวอย่างการโอนเงินของนักเรียนประจำ 

- เอกสารการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

- ประกาศเรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ คลิกรายละเอียด

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนางานอาคารสถานศึกษา(จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 คลิกรายละเอียด                     - ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

  สถานศึกษา
รายการถวายพระพร ร.๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
 รับชม
- ประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหารนักเรียนประจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) ประกาศ ปร.4  ปร.5  ปร.6  แบบฟอร์ม ปร.4-6

  

 

 
   
   
   

 

 

News SWNK
News SWNK ฉบับที่ 50icon
More...
News SWNK ฉบับที่ 49icon
More...
News SWNK ฉบับที่ 48
More...
รอบรั้วประดู่แดง

เอกสาร Logbook
  - โปรแกรม Logbook
  - การใช้งาน Logbook Teacher
  - ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)
  - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สมุดบันทึก PLC คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง ปี 2560 
คลิกที่นี่

คู่มือปฏิบัติการสอนรายวิชา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่
สมุดบันทึกกิจกรรม IS3 
คลิ๊กที่นี่ 

คู่มือการใช้งาน Bookmark2551

ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น

เอกสารอบรมหลักสูตร


 

แบบฟอร์ม

รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม
แบบสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559
ทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้วิชา
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบฟอร์มโครงการสอน 
แบบฟอร์มแผนการสอน 
สรุปการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 

 


 

 

 

 

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมเด่น
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ดูเพิ่มเติม

อ่านต่อ...
วันคล้ายวันสวรรณคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนีicon

วันคล้ายวันสวรรณคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี เนื่องในวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ดูเพิ่มเติม

อ่านต่อ...
ร่วมขบวนการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช icon

 ร่วมขบวนการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  "นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช " "นครเกมส์" ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ดูเพิ่มเติ่ม

อ่านต่อ...
คำสั่งโรงเรียน
No article here !
ข่าวการศึกษา

 ศธ.ขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค

กระทรวงศึกษาฯเดินหน้าขับเคลื่อนงานการศึกษาให้ให้ความสำคัญบูรณาการระดับภาค สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/673405

อ่านต่อ...

 “หมอธี”เผย ครม.เห็นชอบร่างกฏหมายเกี่ยวข้อง 3 ฉบับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อตั้งกระทรวงอุดมฯ รวม วช. สกว.ในกระทรวงใหม่ด้วย... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/673217

อ่านต่อ...

 "สัมพันธ์"แจงปฎิทินสอบแกต-แพต62

“สัมพันธ์”แจงสอบแกต-แพต ปี 62 เสนอฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ว ย้ำให้ความสำคัญการกับเลือกตั้ง... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/673149

อ่านต่อ...

ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th