dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559

- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

  สถานศึกษา
รายการถวายพระพร ร.๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
 รับชม
- ประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหารนักเรียนประจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดและใบสมัคร
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) ประกาศ ปร.4  ปร.5  ปร.6  แบบฟอร์ม ปร.4-6

  

 

 

รอบรั้วประดู่แดง

เอกสาร Logbook
  - โปรแกรม Logbook
  - การใช้งาน Logbook Teacher
  - ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)
  - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สมุดบันทึก PLC คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง ปี 2560 
คลิกที่นี่

คู่มือปฏิบัติการสอนรายวิชา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่
สมุดบันทึกกิจกรรม IS3 
คลิ๊กที่นี่ 

คู่มือการใช้งาน Bookmark2551

ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น

 


 

แบบฟอร์ม

แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครู
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม
แบบสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2559
ทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้วิชา
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบฟอร์มโครงการสอน 
แบบฟอร์มแผนการสอน 
สรุปการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 

 


 

 

 

 

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมเด่น
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4ดูรูปภาพ

อ่านต่อ...
วันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 21ปี ดูรูปภาพ 

อ่านต่อ...
มอบเกียรติบัตรนักกีฬามวยปล้ำ

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักมวยปล้ำ ดูรูปภาพ

คลิ๊กที่นี่

อ่านต่อ...
คำสั่งโรงเรียน
No article here !
ข่าวการศึกษา
No article here !
ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายสมนึก ดังธารทิพย์ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th