dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

สมุดบันทึกกิจกรรม IS3 คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด ปพ.5  คลิ๊กที่นี่

 

-    ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
   เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต จำนวน 15 รายการ
 คลิกที่นี่

             

 

  

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้้ำ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงราย 23-31 มกราคม 2558 

นักกีฬามวยปล้ำของ รร. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษาที่ 8 จำนวน 3 คน ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายชนันธร คงหวัง 1 เหรียญทอง    

2. นายยุทธญา  มณีศรี  เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 

สู่การเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ

ยินดีกับความสำเร็จสู่การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สู่การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ

ชุดการแสดง มิ่งศรัทธา ศิริปลาตะเพียนสยาม

อำนวยการฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย
คุณครูกุลธิดา สว่างศรี
คุณครูสันต์ติ  เกราะแก้ว
และคุณครูเยาวนารถ  ยอดสุรางค์ 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคว้า
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โดยมีผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม คือ 

คุณครูธนายุทธ เหลื่อมเภา

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพลายเส้นดินสอ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคว้า
รางวัล 2 เหรียญเงิน โดยมีผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม คือ 

คุณครูธนายุทธ เหลื่อมเภา

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำคว้ารางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำคว้ารางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ 

โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปั้นดิน

ผลจากการบ่มเพาะความรักในงานศิลป์ทำให้ได้รับความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 

1. รางวัลแข่งขันปั้นดิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 

2. รางวัลชนะเลิศแข่งขันปั้นดิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ภายใต้การฝึกซ้อมและควบคุุมทีมของ
คุณครูธนายุทธ เหลื่อมเภา

 

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

10-12 ธันวาคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดตรัง

การประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ครั้งที่ 12
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

เมื่อวันที่ 22-29 พฤศจิกายน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปเข้าร่วม การประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับ 4 โรงเรียนในนิวซีแลนด์เพื่อส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ 

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 ท่านได้ทำ
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับ 4 โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ และพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายรายงานการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคุณครูโสภา  เพชรแก้ว ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการจัดการศึกษา 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน สว.นศ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว.นศ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

โครงการทัศนศึกษาค่ายประวัติศาสตร์ ตามรอยไทย ย้อนรอยวันวาน 

เมื่อวันที่ 12-18 ตุลาคม มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายประวัติศาสตร์ ตามรอยไทย ย้อนรอยวันวาน ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบูรณ์

คุณครู และบุคลากร สว.นศ. งดงามหลากสีสันในชุดผ้าบาติกเฉลิมพระเกียรติ

คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าบาติก ลวดลายโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการศิลปะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บูรณาการบาติกเฉลิมพระเกียรติ

 

19 กันยายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานของตนเองโดยบูรณาการงาน
ผ้าบาติกเฉลิมพระเกียรติ ท่ามกลางบรรยากาศดนตรีในสวน ยามบ่ายการชมงานศิลป์สวยๆ จากความตั้งใจของนักเรียน

โครงการผลิดสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนของครู ผ่านระบบห้องเรียนรู้พรมแดน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 

กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส

กิจกรรมอบรมความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของนักเรียนหอพัก

30 พฤศจิกายน 2557 งานกิจการนักเรียนหอได้จัดกิจกรรมอบรมความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ให้แก่นักเรียนหอพัก โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เป็นทีมวิทยากรทั้งคุณครูและนักเรียนในการฝึกอบรม
ครั้งนี้

โครงการอบรมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

11-12 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

5 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนป็นตัวแทนถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา

ชาวหอพัก สว.นศ.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

6 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนหอพัก ร่วมกับคณะครูสืบสานประเพณีลอยกระทง และปล่อยโคมลอย

คณะครูและบุคลากรอบรมการใช้ภาษาจีน-อังกฤษ

30 กันยายน 2557 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร อบรมการใช้ภาษาจีน-อังกฤษ วันละ 2 ชั่วโมง

พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี  พรหมเดช ของนักเรียนและคณะครู สว.นศ.

26 กันยายน 2557 โรงเรียนได้จัดพิธีให้นักเรียนและคุณครูแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูวันเดี  พรหมเดช เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณงามความดี และภาพความทรงจำที่น่าประทับใจ จะยังคงจารึกในหัวใจของชาว สว.นศ.ตลอดไป

พิธีมุทิตาจิตคุณครูวันดี  พรหมเดช ของนักเรียนหอพัก สว.นศ.

18  กันยนยน 2557 คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมจัดพิธีมุทิตาจิตแด่คุณครูวันดี  พรหมเดช ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่ทุกคนมีต่อคุณครูวันดี ควรค่าแก่การชื่นชม

กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ-จีน โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

9 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาจีนยามเช้าโดยคุณครูจ้างอ้าว ครูต่างชาติชาวจีน

8 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยคุณครู Jane ครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ 

5 กันยายน 2557 กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยคุณครูต่างชาติชาวอเมริกัน

กิจกรรมค่ายวิชาการปีการศึกษา 2557

   
     

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักกีฬาคนเก่งตัวแทนภาค 4 เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31

 

อ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดี รางวัล 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทเกรโก-โรมัน การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

 

อ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดีกันนักกีฬามวยปล้ำคนเก่งคว้า 4 รางวัลเหรียญทอง และเป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 4 ครั้งที่ 43

 

อ่านต่อ...
ประกาศโรงเรียน
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

รอบรั้วประดู่แดง

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

กิจกรรมนักเรียนหอพัก
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2557 icon

 

อ่านต่อ...
นักเรียนหอพักทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล icon

  7 ก.ย. 57 ที่ผ่านมานักเรียนหอพัก ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรมเด่น
No article here !
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557

 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี  ปีการศึกษา 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12

21-22 มกราคม 2558 กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
พิธีราชสดุดีและรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง

3 ธันวาคม 2557 พิธีราชสดุดีและรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วันครู ประจำปี 2558

 16 มกราคม 2558 ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดสระไคร อ.เฉลิมพระเกียรติ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

5 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนป็นตัวแทนถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าหอพักภาคเรียนที่ 2/2557

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 กิจการนักเรียนหอพัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพักในวันเข้าหอพักของนักเรียนประจำ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

 6 ธันวาคม 2557 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ชาวหอพัก สว.นศ.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

 6 พฤศจิกายน 2557 ชาวหอพัก สว.นศ.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ดนตรีสากล และปล่อยโคมลอย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
วีดีโอกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2557 icon

อ่านต่อ...
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 icon

อ่านต่อ...
พิธีราชสดุดีและรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง icon

อ่านต่อ...
กิจกรรมตักบาตรรับอรุณของนักเรียนหอพัก icon

อ่านต่อ...
นิทรรศการบาติกเฉลิมพระเกียรติ icon

อ่านต่อ...
แข่งขันกีฬามวยปล้ำ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช icon

อ่านต่อ...
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

คำสั่งโรงเรียน


ข่าวการศึกษา
อ่านต่อ...

ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายสมนึก ดั่งธารทิพย์ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th