ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำสั่งที่ 98/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีศึกษา 2565

 คำสั่งที่ 98/2565  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีศึกษา 2565 รายละเอียด

 
คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งที่ 182/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ํา กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬา เซปักตระกร้อ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน “เฉลิมพระเกียรติเกมส์”ครั้งที่ 24 ประจําปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565
คำสั่งที่ 81/2565 แต่งตั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสอน Active Learning โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน (PBL) และการอบรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา
คำสั่งที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2565ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th