ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำสั่งที่ ๑๕๒ /๒๕๖๕ แต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรตามโครงสร้างโรงเรียน ปี 2565

คำสั่งที่ ๑๕๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) และพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่งที่ 182/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ํา กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬา เซปักตระกร้อ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน “เฉลิมพระเกียรติเกมส์”ครั้งที่ 24 ประจําปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565
คำสั่งที่ 98/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีศึกษา 2565
คำสั่งที่ 81/2565 แต่งตั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสอน Active Learning โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน (PBL) และการอบรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา
คำสั่งที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2565ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th