ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภายในปี 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

เป็นโรงเรียนน่าอยู่ มีคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง

 

 

         1 ปลูกฝังนักเรียนให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        2 เร่งรัด พัฒนาครูให้มีสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
        3 ปฏิรูปการเรียนการสอน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
        4 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ
        5 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th