ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป้าประสงค์

 

 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานความพอเพียง  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก     

2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  สะอาด  เรียบร้อย  ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. ชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th