ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 


นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวสุทิพา  รักษามั่น


นางสาวอนงค์นาฎ  บุญแก้ววรรณ


นางสาวสุจิตรา  ภู่ภักดีพันธ์


นางสาวชนิดาภา  มาลากาญจน์

 

นางบุุญศิรินฐ์  กลับอำไพ

 

นางสาวเยาวนารถ  ยอดสุรางค์

นายธาดา  รองคีรี

 

 นางศศิ  ชุมพล

 

 

 

 







ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th