ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

นายจิรพันธ์  บัวแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางโสภา  บุญล้อม

นางจิตรตรี  ปล้องเกิด

 

นางกิ่งดาว  บัวรัตนกาญจน์

นางนพคุณ  พูลสวัสดิ์

นางเนตรทิพย์  รอดเหลื่อม

นางสาวพรทิพย์  ปลอดเถาว์

นางสาวอนงค์รัตน์  คงจังหวัด

นายอภิเชษฐ์  พังยาง

 

นางสาวเนตรชนก สงประสพ

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th