ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

 


นายจรูญ  บุญล้อม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางสาวรัชนี  พลชัย


นางวิภารัตน์  ศรีสังข์


นายแหล่งฤทธิ์  เพชรหอม


นายพงษ์ศิริ  พวงทอง


นางจีรา  เภอแสละ

นางสุนิสา  เชาวลิต

 

นางสาวจิตรา  กันไพเราะ

นางสาวกรกนก  คล้ายดวง

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th