ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรกฎ ต่อม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายไสว  จันทร์สิริ

 

นางไพเราะ  ศรีมีชัย

 

นางสาวกรรณิกา  ดุลย์เภรี

 

นายอุเทน  แก้วมรกต

 

นางจิราภรณ์  จุติโชติ

 

นางสาวฐนิกา  ช่วยสุทธิ์

 

 นางธารารัตน์  ภิรมย์

 

นางกนกวรรณ  ทองชู 

 

นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล

 

นางสาวจิติมา  การรินทร์

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th