ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

 

 

 

นางสวรรยา  วงศ์วิวิชพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางบุญเรือน  สมจิต

 

นางสาวเสาวณี  ลมัยพันธ์

 

นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว

 

นางสาวอารมย์  วัฒนศรี

 

นางสายพร  อุณพันธ์ุ

 

นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง

 

นายสมพร  เภรีฤกษ์

 

นายบุญณรงค์  ขลิบทอง

 

นายสุวิทย์  รักษ์ทอง

นายสมนึก  ดังธารทิพย์

 

นายอนุวัฒนา  เอียดขลิก

 

 

นายสุรพัศ   แก้วกั้ง 

 

 

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th