ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ภาพกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : รับเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 85 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปี 63
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับจังหวัด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มกราคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : วันครู ปี2563
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2019
ชื่ออัลบั้ม : รับเกียรติบัตรผลการสอบวัดความรู้ เยาวชนคนเก่งเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีราชสดุดีและรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 108 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 71 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : รับนักเรียนประจำเข้าหอพัก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประเมินวิทยฐานะครู
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานเกษียณอายุราชการ
รายละเอียด:

 กิจกรรมมุทิตาจิตและเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายไสว จันทร์ศิริ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

จำนวนรูป : 64 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th