ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ของนักเรียนรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (กรณีที่ประสงค์เข้าเรียน และยังไม่มีที่เรียน)
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19)

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตามหนังสือที่ ศธ 04001/ว 2023 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จากเดิมมอบตัวนักเรียนวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบดำเนินการมอบตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูประจำหอพัก

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูประจำหอพัก

*********************

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูประจำหอพักของโรงเรียน กำหนดสัญญาจ้าง ทำหน้าที่ครูประจำหอพักหญิง จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรับมอบตัวของนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564

 ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรับมอบตัวของนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564

..........................................................................

ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 และสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผล นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้า 8/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th